Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

 

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 czerwca 2024 r.

Jeśli w dniu wyborów będziesz przebywać poza miejscem stałego pobytu, możesz złożyć wniosek do dowolnego urzędu gminy i otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
Na podstawie takiego zaświadczenia możesz głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

[!] Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego można składać od 26 kwietnia do 6 czerwca 2024 r.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
 2. Do wglądu dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość np. dowód, paszport.
 3. Jeśli inna osoba będzie odbierała Twoje zaświadczenie, musi mieć ze sobą: 
  • upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania 
  • swój dokument tożsamości do wglądu. 

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Nie musisz płacić za wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek możesz złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Ułęż.

Składam wniosek osobiście:

 1. Pobierz i wypełnij wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
 2. Wniosek i upoważnienie (jeśli jest potrzebne) złóż w Urzędzie Gminy Ułęż.
 3. Odbierz zaświadczenie, osobiście lub przez osobę upoważnioną, w Urzędzie Gminy Ułęż w której został złożony wniosek.

Uwagi

 1. Wniosek musisz złożyć na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem.
 2. Jeśli otrzymasz zaświadczenie o prawie do głosowania w innym miejscu, to automatycznie skreślimy Cię ze spisu wyborców, w którym ujęto Cię zgodnie z Twoim adresem stałego pobytu.
 3. Jeśli utracisz zaświadczenie, niezależnie od przyczyny, nie będziesz mieć możliwości otrzymania kolejnego zaświadczenia. Bez zaświadczenia nigdzie nie weźmiesz też udziału w głosowaniu, nawet w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
 2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023r.  w sprawie spisu wyborców.
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania.