Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

7 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Informacje ws. ubiegania się o wypłatę dodatku osłonowego.

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Zadanie to jest realizowane przez Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ułężu.

świadczenie będzie przysługiwało osobom spełniającym poniższe kryteria  za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Świadczenie wypłacane będzie jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za ww. okres należy złożyć do 30 kwietnia 2024 r.

Dodatek ten przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody nieprzekraczające:

  • 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź
  • 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.

Wysokość dodatku osłonowego zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego:

  • 228,80 zł  dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2-3 osób;
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4-5 osób;
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego wynosi wówczas:

  • 286,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2-3 osób;
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4-5 osób;
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać pod numerem telefonu:

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ułężu
Ułęż 168

08-504 Ułęż

Tel. 81 866 70 39

Tel. 81 866 70 28 wew. 44