Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

2 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

KOLEJNE INWESTYCJE W GMINIE UŁĘŻ

W miesiącu wrześniu oddaliśmy nową drogę w miejscowości Korzeniów wykonaną z dofinansowaniem z Programu Polski Ład.

 Teraz realizujemy kolejne trudniejsze zadanie z dofinansowaniem z Programu Polski Ład.

W dniu 10 października 2022 roku w Urzędzie Gminy Ułęż miało miejsce podpisanie umów w ramach zadania „„Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ułęż” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach tego zadania zostaną wybudowane odcinki brakującej sieci wodociągowej w następujących miejscowościach: Sobieszyn ok. 1 km, Sarny ok. 1,5 km. W miejscowości Ułęż budujemy całkowicie nowy wodociąg o długości 1,2 km, aby zastąpić stary wodociąg wykonany z azbestu. Wartość inwestycji wynosi 2 494 148,75 zł

Wykonawcą sieci wodociągowej jest firma  BUDIMER Sp. z o.o z Puławy reprezentowana przez Pan Kazimierza Maciąga.
Druga umowa została podpisana z firmą Dobrowolski Sp. z o.o. ze Wschowej reprezentowaną przez Pana  Damiana Dobrowolskiego – V- ce Prezesa Zarządu i Pana Pawła Hylla – Prokurenta. A dotyczy zakupu samochodu asenizacyjnego z funkcją „wuko” do odbioru nieczystości o pojemności 10 m3 .  Wartość zamówienia to kwota  1 627 290,00 zł

Zadania zostaną wykonane do końca roku 2024.

Ze strony Gminy Ułęż umowy podpisały Pani Barbara Pawlak – Wójt Gminy Ułęż, przy kontrasygnacie Skarbnika  Gminy Pani Zofii Wstawskiej.

Realizacja zadań jest możliwa dzięki bardzo dużemu dofinansowaniu z Polskiego Ładu.

Audiodeskrypcja