Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

2 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych w gospodarstwach rolnych

Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych w gospodarstwach rolnych

Od 17 października do 15 listopada br. potrwa nabór wniosków realizowany w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy podmiotów uczestniczących w łańcuchu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Dofinansowanie można otrzymać na wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest, w tym również zakup oraz montaż nowego pokrycia dachowego wolnego od azbestu na budynkach służących do produkcji rolniczej.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

  • które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem;
  • których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.;
  • jeżeli wymieniane jest pokrycie dachowe na całym budynku.

Wnioski mogą składać osoby, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 933 i 1155) lub
  2. przyznano im płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2114 oraz z 2022 r. poz. 219, 646 i 1270) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem;

jeżeli:

  1. są właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachowe;
  2. mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270).

Wsparcie wynosi 40 zł/m2, jednak nie więcej niż 20 000 zł dla jednej osoby.
Na realizację przedsięwzięcia możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości do 50% całkowitej kwoty wsparcia.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Audiodeskrypcja