Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Informuję, iż producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Ułęż, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do  produkcji rolnej w terminie:

od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Wnioski przyjmowane będą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ułęż wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 rok.

Limit zwrotu podatku akcyzowego obowiązujący w 2022 roku stanowi sumę:

    a)      Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych – 110 litrów.

                  b)      Limit ilości oleju napędowego na 1 DJP bydła – 40 litrów.

                  c)      Stawka zwrotu wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Producenci rolni, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego winni dołączyć także dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2021 roku.

Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR na wniosek producenta rolnego i dotyczy producentów rolnych ubiegających się pierwszy raz o zwrot podatku akcyzowego w 2022 r.

Zwrot podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi po otrzymaniu dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,  zgodnie z terminem wskazanym w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Z 2022  r., poz. 846 ), tj.: 1 – 31 października 2022 r. przelewem na  rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Audiodeskrypcja