Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Konkurs filmowy dla młodzieży „Moja Wizja Zero”

Trwa zorganizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero”. Tegoroczne hasło to „Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”

Konkurs odbywa się w ramach międzynarodowej strategii „Wizja Zero”. Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkolnej i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym, w oparciu o jej trzy filary, tj.: I filar – Bezpieczeństwo, II filar – Zdrowie, III filar – Dobrostan, oraz jej Siedem Złotych Zasad:

  • Przejmij inicjatywę – zaangażuj się,
  • Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko,
  • Zdefiniuj cele – stwórz program,
  • Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany,
  • Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy,
  • Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie,
  • Daj dobry przykład i motywuj innych,

ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonowanie rodziny w gospodarstwie rolnym w oparciu o trzy filary: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez młodzież w wieku od 13 do 21 lat krótkiego filmu (od 30 s. do 2 min.) na temat kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonowanie rodziny w gospodarstwie rolnym.

Zgłoszenie do Konkursu i przesłanie pracy konkursowej Uczestnik może dokonać do 31 października 2022 r.

Więcej na stronie organizatora.

Źródło: KRUS