Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

5 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Ułęż Barbary Pawlak

W dniu 4 lipca 2022 r. odbyła się sesja absolutoryjna rady gminy podczas, której Wójt Gminy Ułęż Barbara Pawlak jednogłośnie otrzymała od Rady Gminy wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym.

Podczas sesji jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ułęż za 2021 rok. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa. Radni w wyniku głosowania udzielili absolutorium Włodarzowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Po udzieleniu absolutorium Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Beczek, Wiceprzewodnicząca Edyta Kopacz oraz dyrektor PSP w Białkach Dolnych, złożyli Pani Wójt Barbarze Pawlak gratulacje i podziękowania za owocną pracę oraz życzyli dalszych osiągnięć na rzecz rozwoju Gminy Ułęż i jej mieszkańców. Pani Wójt podziękowała za udzielone absolutorium oraz za dobrą współpracę z Radą Gminy, pracownikami urzędu oraz mieszkańcami.

Audiodeskrypcja