Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

XLI Sesja Rady Gminy Ułęż

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  2022  poz. 559, ze zmianami)

zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 27 maja 2022 r. (piątek) o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Ułężu.

     Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z Komisji Objazdowej z dnia 23 maja 2022 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian WPF.
 8. Uchwalenie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ułęż.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ułęż na 2022 rok.
 11. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
 12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 28 marca  2022 r.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

Przebieg obrad można śledzić za pośrednictwem transmisji pod poniższym linkiem

https://portal.posiedzenia.pl/ulez?