Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

2 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Zaproszenie na Konsultacje Społeczne – Strategia Rozwoju Gminy Pradoliny Wieprza 2022-2027

w tle rzeka wśród łąk, napis: Strategia rozwoju gmin pradoliny wieprza na lata 2022-2027

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Zgodnie z zarządzeniem nr 58/22 Wójta Gminy Ułęż z dnia 11 Maja 2022 r. ogłoszone zostają konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Gmin Pradoliny Wieprza na lata 2022-2027, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gmin Ułęż, Kłoczew, Żyrzyn i Nowodwór w ciągu najbliższych lat.

Projekt strategii podlega konsultacjom z m.in. sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny, a dzięki temu wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jednocześnie dziękujemy za aktywny udział w prowadzonej ankietyzacji. Zapraszamy także na otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w dniu 19.05.2022 r.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 22.06.2022 r. w następujący sposób :

1. Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.gminaulez.eu wraz z projektem strategii do dnia 22.06.2022 r. w następujący sposób:

a)            w siedzibie Urzędu Gminy w Ułężu, Ułęż 168, 08-504 Ułęż;

b)            pocztą na adres Urzędu Gminy w Ułężu, Ułęż 168, 08-504 Ułęż (decyduje data wpływu do Urzędu);

c)            podczas otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 19.05.2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Ułężu.

2) Elektronicznie w następujący sposób:

a)            poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_pradoliny_wieprza;

b)            poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Ułężu  /ho6x7xj78e/SkrytkaESP (decyduje data wpływu do Urzędu);

c)            za pomocą poczty elektronicznej, na adres:  gmina@gminaulez.eu (poprzez przesłanie skanu podpisanego formularza).

Konsultacje potrwają od 18.05.2022 r. do 22.06.2022 r.

Sprawozdanie wraz z odniesieniem do przesłanych uwag zostanie udostępnione na stronie internetowej gminy, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Audiodeskrypcja

Zapraszamy do wypełnienia ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_pradoliny_wieprza