Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

2 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Zaproszenie na Konsultacje Społeczne

Mieszkańców powiatu ryckiego, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe  zapraszamy na konsultacje społeczne   

LGD “Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  przystąpiła do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych będą zbierane propozycje projektów jakie Państwo będą chcieli realizować w przyszłości ze środków pozyskanych przez LGD.   

Realizacja projektów będzie możliwa wyłącznie takich, które będą wpisane w Lokalnej Strategii Rozwoju a nie będą sprzeczne z PROW.  Jeżeli chcą Państwo realizować swoje pomysły to prosimy o ich zgłaszanie.

 Program spotkania:

1. Diagnoza obszaru – Identyfikacja zasobów lokalnych.
2. Analiza mocnych i słabych stron  oraz szanse i zagrożenia. 
3. Analiza potrzeb rozwojowych obszaru.
4. Określenie celów strategii.
5. Wypracowanie wniosków końcowych.

Spotkanie odbędzie się 26 Maja 2022 r. godz. 15.00 – 17.00 w UG w Ułężu – Sala Konferencyjna

Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1  „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

 Wąsowska Anna
Prezes Zarządu

Audiodeskrypcja