Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

2 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie letnich wakacji organizuje 21- dniowe, bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników urodzonych pomiędzy 2007 – 2015 r., których przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczonych w KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne  (Dz.U. z 2013 r. poz. 860).

Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony:

– formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka 

– formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą 

– oświadczenia rodzica/opiekuna dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka  w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS w oraz w drodze powrotnej

UWAGA! 

Druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl).

Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z ww. formularzami należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę).

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

W 2022 roku Kasa zorganizuje:

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu – Zdroju, dwa turnusy w terminach: 

  • 26.06-16.07.2022 r.
  • 17.07-06.08.2022 r.

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w terminach: 

  • 11.07-31.07.2022 r., 
  • 01.08-21.08.2022 r.

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowane 
zostaną w:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie, jeden turnus w terminie: 

  • 30.06-20.07.2022 r.,

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu – Zdroju, dwa turnusy w terminach: 

  • 14.07-03.08.2022 r., 
  • 04.08-24.08.2022 r., 

Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, jeden turnus w terminie:

  • 11.08-31.08.2022 r.
Audiodeskrypcja dla osób niewidomych