Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

7 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

XL  Sesja Rady Gminy Ułęż

             Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U.  2021  poz. 1372, ze zmianami)

zwołuję XL  Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 marca 2022r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ułężu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ułężu za 2021 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany budżetu gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ułęż na 2022 rok”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków funduszu sołeckiego na rok 2023.
 11. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
 12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 4 marca 2022 r.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

Przebieg obrad można śledzić za pośrednictwem transmisji pod poniższym linkiem

https://portal.posiedzenia.pl/ulez?

https://www.youtube.com/channel/UCMAj5CDtqDiRFrYKKZbJV5w/videos?view=2&live_view=502