Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

5 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

XXXIX  Sesja Rady Gminy Ułęż

             Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U.  2021  poz. 1372, ze zmianami)

zwołuję XXXIX  Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 4 marca 2022r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ułężu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w szkołach prowadzonych przez Gminę Ułęż w 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian WPF
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego ”Korpus Wsparcia Seniorów” na lata 2022-2024 w Gminie Ułęż”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie wójta.
 11. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
 12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 21 stycznia 2022 r.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

Szanowni Państwo,

Z  uwagi na pandemię koronawirusa, uprzejmie informuję, że obrady sesji odbędą się bez udziału gości. Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji pod poniższym linkiem

https://portal.posiedzenia.pl/ulez?

https://www.youtube.com/channel/UCMAj5CDtqDiRFrYKKZbJV5w/videos?view=2&live_view=502

 Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji proszę przekazywać za pośrednictwem radnych lub złożyć na piśmie w Urzędzie Gminy Ułęż.