Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

XXXVIII  Sesja Rady Gminy Ułęż

             Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U.  2021  poz. 1372, ze zmianami)

zwołuję XXXVIII  Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 21 stycznia 2022r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ułężu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Gminy w 2021 r.
 6. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy w 2021 r.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie:
 8. przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy Ułęż na rok 2022,
 9. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ułęż na rok 2022.
 10. zmieniająca uchwałę  NR IV/23/19 Rady Gminy Ułęż z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie diet radnych.
 11. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
 12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 17 grudnia 2021 r.
 13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 30 grudnia 2021 r.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

Szanowni Państwo,

Z  uwagi na pandemię koronawirusa, uprzejmie informuję, że obrady sesji odbędą się bez udziału gości. Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji pod poniższym linkiem

https://portal.posiedzenia.pl/ulez?

https://www.youtube.com/channel/UCMAj5CDtqDiRFrYKKZbJV5w/videos?view=2&live_view=502

 Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji proszę przekazywać za pośrednictwem radnych lub złożyć na piśmie w Urzędzie Gminy Ułęż.