Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

OGŁOSZENIE w sprawie rozpoczęcia prac nad budową oczyszczalni ścieków

WÓJT GMINY  UŁĘŻ
08-504 Ułęż 168, powiat rycki, województwo lubelskie
tel. 081 866 70 28,  fax 081 866 70 28
e-mail: wojt@gminaulez.eu  

OGŁOSZENIE

W związku z koniecznością rozpoczęcia prac nad budową oczyszczalni ścieków  w gminie Ułęż Wójt Gminy wraz z Radą Gminy Ułęż poszukuje odpowiedniej działki  pod budowę oczyszczalni.

Teren pod oczyszczalnię ścieków powinien:

1. być umiejscowiony w pobliżu rzeki, aby możliwe było odprowadzenie wody po procesie oczyszczenia,

2. nie może znajdować się na terenach zalewowych, gdyż na takich nie jest możliwa budowa,

3.  powierzchnia działki to min. 0,5 ha, z możliwością dojazdu,

4. preferowane są  nieużytki lub grunt o niskiej klasie rolnej, możliwy do przekształcenia w zaplanowanych od bieżącego roku zmianach planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ułęż.

 Po spełnieniu odpowiednich procedur i wycenie rzeczoznawcy brany jest pod uwagę zakup działki lub zamiana gruntu należącego do zasobów majątkowych gminy na odpowiedni grunt prywatny.

Oferta powinna zawierać  dane właściciela działki, numer telefonu, numer działki, krótki opis  położenia działki, powierzchnię działki, propozycję ceny.

Oferty sprzedaży bądź innej formy odstąpienia gruntu spełniającego powyższe wymagania należy składać  w zamkniętej kopercie  z dopiskiem ”Oferta na zakup działki pod budowę oczyszczalni” w Sekretariacie Urzędu Gminy w Ułężu  do 28 lutego 2022 roku.

Barbara Pawlak

WÓJT GMINY UŁĘŻ