Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

6 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

XXXVII  Sesja Rady Gminy Ułęż

             Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U.  2021  poz. 1372, ze zmianami)

zwołuję XXXVII  Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ułężu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/201/21 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ułęż.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian WPF.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Ułęż.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/9/18 w sprawie diet radnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie diet sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych.
 11. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
 12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 29 listopada 2021 r.
 13. Wolne wnioski.
 14.    Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo,

 

Z  uwagi na pandemię korona wirusa, uprzejmie informuję, że obrady sesji odbędą się bez udziału gości. Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji pod poniższym linkiem

https://portal.posiedzenia.pl/ulez?

https://www.youtube.com/channel/UCMAj5CDtqDiRFrYKKZbJV5w/videos?view=2&live_view=502

 Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji proszę przekazywać za pośrednictwem radnych lub złożyć na piśmie w Urzędzie Gminy Ułęż.