Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

8 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

XXXVI Sesja Rady Gminy Ułęż

RGm.0002.10.2021

                                                                         

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U.  2021  poz. 1372, ze zmianami)

zwołuję XXXVI  Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 17 grudnia  2021 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ułężu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Podjęci uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej .
 5. przedstawienie projektu uchwały,
 6. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 7. głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej .
 8. Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy Ułęż na rok 2022.
 9. przedstawienie głównych założeń budżetu przez Wójta,
 10. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
 11. odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy Ułęż,
 12. przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
 13. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 14. głosowanie nad wniesionymi autopoprawkami do uchwały budżetowej,
 15. głosowanie uchwały budżetowej.
 16. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo,

Z  uwagi na pandemię korona wirusa, uprzejmie informuję, że obrady sesji odbędą się bez udziału gości. Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji pod poniższym linkiem

https://portal.posiedzenia.pl/ulez?

https://www.youtube.com/channel/UCMAj5CDtqDiRFrYKKZbJV5w/videos?view=2&live_view=502

 Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji proszę przekazywać za pośrednictwem radnych lub złożyć na piśmie w Urzędzie Gminy Ułęż.