Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

1 Gość Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

“Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 2021 – 2022”

     Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie ogłasza edycję 2021-2022 Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego
     Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Konkurs ten sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu jest dosyć szeroka i obejmuje udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również tematykę historii pożarnictwa. Natomiast przedmiotem są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.
     Szczegółowe warunki konkursu zawiera załączony regulamin – NOWY od roku 2020, dostępny również na stronie www.zosprp.pl w zakładce Regulaminy/ Konkurs plastyczny.


I – eliminacje środowiskowe- powinny być zakończone do 6 grudnia,
II – eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne– powinny być zakończone do 10 stycznia,
III – eliminacje powiatowe- powinny być zakończone do 11 lutego,
IV- eliminacje wojewódzkie – powinny być zakończone do 28 lutego,
V – eliminacje centralne – powinny być zakończone do 31 marca.


Terminy w naszym województwie zostały zmodyfikowane w stosunku do ogólnego Regulaminu.
     Zarząd Oddziału Powiatowego przesyła do Biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie łącznie z protokołem z podsumowania konkursu na terenie powiatu od 1 do 5 prac w każdej grupie wiekowej w terminie do 10 lutego 2022 r. Praca na odwrocie powinna być zaopatrzona specjalną metryczką (w załączeniu). W przypadku braku organizacji III etapu konkursu placówki przesyłają maksymalnie po 3 prace w każdej grupie wiekowej. Podsumowanie wojewódzkie odbędzie się na przełomie lutego / marca 2022 r.
     Na finał centralny przesłanych zostanie po 5 prac z każdej grupy wiekowej. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie OW ZOSP RP w Lublinie www.zosprp.lublin.pl, oraz przesłane do Oddziałów Powiatowych, z terenu których zostaną otrzymane prace.

Pozostałe warunki organizacji konkursu


1. Do oceny prac na szczeblu wojewódzkim nie będą przyjmowane prace przestrzenne oraz arkusze o powierzchni więcej niż 1m2 i prace zbiorowe.
2. Prace, które nie zostaną zakwalifikowane do szczebla Krajowego można odbierać w terminie do 15 marca 2022 r.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do pozostawienia prac i wykorzystania dla potrzeb wydawniczych lub innych (o ile autor nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń w tej sprawie).


Prosimy druha Prezesa o przekazanie tej informacji do gmin oraz zainteresowanych placówek na terenie powiatu.
Zachęcamy do udziału w konkursie by poprzez różnego rodzaju techniki plastyczne przedstawić i pokazać jak widziana jest strażacka służba oczami innych: dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Ze strażackim pozdrowieniem
PREZES
ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
ZWIĄZKU OSP RP
Marian Starownik