Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Konkurs test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla uczniów szkół podstawowych II edycja wrzesień 2021

W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły w I edycji testu!

 
Uwaga!

Należy dostarczyć Organizatorowi na adres e-mail m.rosolowska@stat.gov.pl kopię (w formie skanu/zdjęcia) zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (dostępny poniżej)

 

1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest udzielenie odpowiedzi przez ucznia na 40 pytań w formie testu wyboru umieszczonych na Formularzach Google pod adresem: https://forms.gle/1duoFSiHxPtdCvCe7

2. Uczeń powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w quizie.

3. Uczeń może wysłać odpowiedzi na pytania tylko jeden raz.

4. Uczeń musi podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz pełną nazwę szkoły, w której się uczy (jest to warunek niezbędny do otrzymania przez ucznia nagrody).

5. Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz Google do 8 października 2021 r. Po tym terminie formularz Google będzie nieaktywny.

 

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody;

Miejsca od 1 do 5  – smartwatch

Miejsca 6-10 – głośnik bluetooth

 

Organizator wyłoni 10 zwycięzców (uczniów) Konkursu, którzy otrzymają największą liczbę punktów w quizie. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów w quizie decyduje kolejność nadsyłanych odpowiedzi.

W quizie można zdobyć maksymalnie 42 punkty.

Regulamin konkursu

Oświadczenie

Więcej: https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/nsp-test-szkola-podstawowa/

Z poważaniem

 

Magdalena Rosołowska

 

Specjalista

Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych

+48 81 533 27 14

 Urząd Statystyczny w Lublinie

ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin

+48 81 533 20 51

SekretariatUSLUB@stat.gov.pl

lublin.stat.gov.pl

 

Od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Nie zwlekaj z wypełnieniem obowiązku spisowego, spisz się jak najszybciej i weź udział w loterii!
Szczegółowe informacje na temat spisu i loterii dostępne są na stronie internetowej https://spis.gov.pl/
oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.