Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

7 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ułęż

                                                                                                                                               Ułęż, dnia 2021-08-04

RGm.0002.8.2021

          

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. 2021 poz. 1372), zwołuję XXXIII Nadzwyczajną  Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ułężu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy w trybie bezprzetargowym.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ułęż, w roku szkolnym 2021/2022
  7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Szanowni Państwo,

 Z  uwagi na pandemię korona wirusa, uprzejmie informuję, że obrady sesji odbędą się bez udziału gości. Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji pod poniższym linkiem https://www.youtube.com/channel/UCMAj5CDtqDiRFrYKKZbJV5w/videos?view=2&live_view=502

a także

https://portal.posiedzenia.pl/ulez?

 Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji proszę przekazywać za pośrednictwem radnych lub złożyć na piśmie w Urzędzie Gminy Ułęż.