Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

7 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Zakończenie procesu montażu instalacji solarnych na terenie gminy Ułęż

Drodzy Mieszkańcy,

zakończyliśmy proces montażu instalacji solarnych, które mają Państwu służyć i poprawić komfort Waszego życia.

Niniejsze zadanie było realizowane w ramach projektu pn. „OZE  w gminie Ułęż”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej  4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE, w formie współfinansowania UE.

Umowa Nr RPLU.04.01.00-06-0094/19-00

W dniu 15 lipca 2021 r. przy udziale przedstawicieli gminy, inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy dokonano końcowego odbioru robót 12 zestawów instalacji solarnych. Beneficjenci otrzymali karty gwarancyjne zestawów, instrukcję obsługi oraz informacje o procedurze zgłaszania ewentualnych awarii.

Wykonawcą instalacji była firma Ekologika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeczycy ul. Polna6, 21-560 Rzeczyca, która została wyłoniona w ramach postępowania przetargowego.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 220 320,00 zł.

Głównym założeniem projektu było zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii na obszarze Gminy Ułęż.

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza Gminy Ułęż.

Przyczyniło się to do zmniejszenia emisji niebezpiecznych pyłów i gazów oraz korzystnie wpłynęło na środowisko naturalne. Ponadto użytkownicy zamontowanych instalacji obniżyli koszty wytwarzania energii we własnych domach.

Wójt Gminy Ułęż

/-/ Barbara Pawlak