Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Uroczyste podpisanie umowy na zadanie pt. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ułężu”.

W dniu 05 lipca  w Urzędzie Gminy Ułęż  odbyło się uroczyste podpisanie umowy na zadanie pt. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ułężu”. 

W imieniu  Gminy Ułęż umowę podpisała Wójt Barbara Pawlak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zofii Wstawskiej. Ze strony firmy wykonawczej „Termochem” Puławy umowę podpisał Prezes Czesław Byczek.

Budynek  GOK zostanie gruntownie przebudowany. Zostaną wymienione wszystkie  wewnętrze instalacje.  Powstaną nowe pracownie do pracy z młodzieżą. Budynek będzie w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych.

Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne- w kwocie 2 238 440,83 zł

Gmina uzyskała również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 480 000 zł. Wkład gminy wyniósł w sumie 1 704 896,17 zł.