Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Uroczysta inauguracja projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Ułęż”

Gmina Ułęż uzyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup 9-osobowego samochodu marki FORD TRANSIT do świadczenia usług indywidualnego transportu door to door. Projekt realizowany jest ze środków unijnych Działanie 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i wkładu własnego PFRON.

Uroczystość przekazania samochodu odbyła się 1 czerwca w obecności władz Gminy, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zaproszonych gości w tym grupy Uczestników Projektu. Od tego dnia rozpoczęło się również świadczenie usług od drzwi do drzwi.

Wójt Gminy Ułęż Pani Barbara Pawlak odebrała od Dyrektora Lubelskiego Oddziału PEFRON Pana Ryszarda Dadosa kluczyki do przekazanego samochodu.
Podziękowała za przyznane dofinansowanie w kwocie 569 173,60zł, które umożliwiło zakup samochodu, a także zatrudnienie na czas trwania Projektu: kierowcy, asystenta oraz koordynatora do spraw logistycznych u którego bezpośrednio można zamówić usługę.
   
– Zakupiony samochód przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych z najnowszymi standardami, aby podróżujący czuli się komfortowo i bezpiecznie. Wyposażony jest w windę i specjalnie przygotowane miejsce do przewozu osób poruszających się na wózku inwalidzkim, poręcze, uchwyty a także elektrycznie wysuwany stopień.

– Usługa transportu indywidualnego świadczona jest bezpłatnie dla mieszkańców gminy którzy potrzebują wsparcia w zakresie mobilności, ukończyli 18 rok życia, posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub nie posiadają orzeczenia, ale ze względu na wiek lub stan zdrowia mają ograniczoną sprawność ruchową. Dzięki niej różne przeciwności losu już nie uniemożliwią takim osobom dotarcie do lekarza, urzędu, instytucji kultury, kina, biblioteki czy teatru – wyjaśniła Pani Wójt Barbara Pawlak. – Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności może korzystać z usługi wraz z opiekunem lub psem asystującym. Dodatkowo pomocy udziela asystent zatrudniony na potrzeby projektu.

   Dyrektor PFRON Ryszard Dados  pogratulował wójt aktywności, bo tylko sześć gmin z terenu województwa lubelskiego otrzymało dotychczas taką pomoc.  

Samochód , schodołaz oraz wózek inwalidzki zakupione w ramach Projektu aby bezpiecznie i dobrze służyły osobom potrzebującym zostały poświęcone przez Księdza Wiesława Nestoruka Proboszcza Parafii Żabianka oraz Księdza Grzegorza Tomaszewskiego Proboszcza Parafii Sobieszyn.