Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Od 1 czerwca ruszamy z przewozami od drzwi do drzwi !

Mieszkańcy,

Gmina Ułęż  informuje, że ruszamy z przewozami od drzwi do drzwi, czyli projektem pn.    „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Ułęż ”.

Od dnia 1 czerwca 2021 r. pod nr tel. 505 346 191 przyjmujemy zamówienia usługi przewozu.

Kto może skorzystać ze wsparcia w zakresie przewozów? Każdy kto ukończył 18 lat oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument;
 • porusza się na wózku inwalidzkim lub o kulach;
 • posiada ograniczoną możliwość poruszania się;
 • jest osobą niewidomą lub słabowidzącą;
 • jest osobą głuchą lub słabosłyszącą;
 • jest osobą głuchoniewidomą;

posiada niepełnosprawność psychiczną lub intelektualną,

Cel przejazdu  w ramach usługi door-to-door powinien być powiązany z aktywizacją społeczną, zawodową, edukacyjną lub zdrowotną. Osoba wymagająca wsparcia może poprosić o pomoc w dotarciu do samochodu I z samochodu do miejsca docelowego – Asystenta.

Przewozy wykonywane są nieodpłatnie.

Zgłoszenia potrzeby wsparcia w zakresie mobilności należy dokonać 3 dni przed planowanym przejazdem:

 • przez formularz zgłoszeniowy dostępny w aplikacji mobilny Ułęż
 • telefoniczne (tel. +48 505 346 191), w godzinach od 7.30 do 15.00;
 • bezpośrednio w biurze projektu  w gminnym ośrodku pomocy społecznej w Ułężu
 • drogą mailową, na adres gmina@gminaulez.eu
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Ułężu, Ułęż 168 ,08-504 Ułęż osobiście w siedzibie Urzędu, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Ułężu.

Formularz zgłoszenia jest do pobrania na stronie Urzędu w zakładce Door-to-door.

Przygotowywana jest też aplikacja, która umożliwi złożenie zamówienia przez internet. O jej uruchomieniu poinformujemy.

Więcej informacji w zakładkach dotyczących projektu Door-to-door.