Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

6 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

XXX Sesja Rady Gminy Ułęż

                                                                                                                               Ułęż, dnia 2021-05-10

RGm.0002.5.2021

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  2020  poz. 713, ze zmianami)

zwołuję XXX  Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 17 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z komisji objazdowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika jako Miejsca Pamięci Narodowej Żołnierzom Wyklętym Placówki 44 Sobieszyn AK-WiN.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ułęż na lata 2016-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Ułęż.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Sarny i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Sarny stanowiącej własność Gminy Ułęż
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Ułęż stanowiącej własność Gminy Ułęż
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Ułęż stanowiącej własność Gminy Ułęż
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie ( petycja w sprawie poparcia rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie ( petycja w sprawie wyrażenia opinii przez Radę Gminy Ułęż w przedmiocie Referendum Ludowego).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (petycja w sprawie rozpowszechnienie wśród mieszkańców Gminy Ułęż informacji o możliwych skutkach zdrowotnych poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
 17. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
 18. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 29 marca 2021 r.
 19. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 19 kwietnia 2021 r.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie Obrad

Szanowni Państwo,

 Z  uwagi na pandemię korona wirusa, uprzejmie informuję, że obrady sesji odbędą się bez udziału gości. Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji pod poniższym linkiem https://www.youtube.com/channel/UCMAj5CDtqDiRFrYKKZbJV5w/videos?view=2&live_view=502

 Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji proszę przekazywać za pośrednictwem radnych lub złożyć na piśmie w Urzędzie Gminy Ułęż.