Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

OZE w Gminie Ułęż: aktualizacja informacji

W związku z realizacją projektu OZE W GMINIE UŁĘŻ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Energia Przyjazna Środowisku, działania 4.1 Wsparcie Wykorzystania OZE, w formie współfinansowania UE Wójt Gminy Ułęż informuje, że w trakcie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na montaż instalacji solarnych została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy:
Ekologika Sp. z o.o. ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca.
Natomiast na montaż instalacji fotowoltaicznych została wybrana oferta firmy: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K, Kudrowice 12, 95-200 Pabianice.
W wyniku postepowania przetargowego powstały oszczędności poprzetargowe, które chcemy wykorzystać celem zmniejszenia wpłaty kwoty drugiej raty. Aby to było możliwe- po podpisaniu umów z firmami Ekologika Sp. z o. o. i FlexiPower Group Sp. z o.o. wystąpię do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o zwiększenie kwoty dofinansowania.
W trakcie aktualizacji dokumentacji budowlanej została zwiększona moc instalacji fotowoltaicznych, która przedstawia się następująco:
– instalacja fotowoltaiczna – z 2,17 kW na 2,66 kW
– instalacja fotowoltaiczna – z 4,03 kW na 4,18 kW
– instalacja fotowoltaiczna – z 5,89 kW na 6,08 kW

Zwiększenie mocy instalacji jest spowodowane zastosowaniem nowych 380 W paneli fotowoltaicznych większej mocy. Zwiększenie mocy nie wpłynie na wielkość wpłaty drugiej raty.
Wszystkie zaplanowane montaże odbędą się zgodnie z panem tj.
1. montaż instalacji solarnych do 30.06.2021 r.
2. montaż instalacji fotowoltaicznych do 29.10.2021r.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o niewpłacanie jeszcze II raty opłaty za montaż instalacji fotowoltaicznej i montaż instalacji solarnej. O terminie płatności II raty Mieszkańcy zostaną poinformowani ze stosownym wyprzedzeniem.