Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

2 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ułęż.

                       Ułęż, dnia 2021-04-15

RGm.0002.4.2021

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U.  2020  poz. 713, ze zmianami)

zwołuję XXIX Nadzwyczajną  Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII /150/21 z 8 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ryckiego 2021 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy.
  5. Zamknięcie obrad

Szanowni Państwo,

 

Z  uwagi na pandemię korona wirusa, uprzejmie informuję, że obrady sesji odbędą się bez udziału gości. Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji pod poniższym linkiem https://www.youtube.com/channel/UCMAj5CDtqDiRFrYKKZbJV5w/videos?view=2&live_view=502

 Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji proszę przekazywać za pośrednictwem radnych lub złożyć na piśmie w Urzędzie Gminy Ułęż.