Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

2 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

XXVII Sesja Rady Gminy Ułęż. Posiedzenie odbędzie się w dniu 8 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 11:30 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu.

Ułęż, dnia 2021-01-22

RGm.0002.2.2021

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  2020  poz. 713, ze zmianami)

zwołuję XXVII  Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 8 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 11.30                             w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

4.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ułęż wypłaconych za rok 2020.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały :

a) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Ułęż na lata 2021-2030”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

6.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021.

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021.

c) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021.

7.Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy Ułęż na rok 2021.

a) przedstawienie głównych założeń budżetu przez Wójta,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,

c) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy Ułęż,

d) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f) głosowanie nad wniesionymi autopoprawkami do uchwały budżetowej,

g) głosowanie uchwały budżetowej.

8. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.

9. Wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo,

 Z  uwagi na pandemię korona wirusa, uprzejmie informuję, że obrady sesji odbędą się bez udziału gości. Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji pod poniższym linkiem https://www.youtube.com/watch?v=us-j1L42TMs

 Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji proszę przekazywać za pośrednictwem radnych lub złożyć na piśmie w Urzędzie Gminy Ułęż.