Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

XXVI Sesja Rady Gminy Ułęż. Posiedzenie odbędzie się w dniu 29 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 13:30 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu.

                                                                                                                                               Ułęż, dnia 2021-01-22

             

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  2020  poz. 713, ze zmianami)

zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 29 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 13:30 w Sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Gminy w 2020 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy w 2020 r.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie:
 7. przyjęcia „ Koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie”
 8. przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy Ułęż na rok 2021,
 9. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ułęż na rok 2021.
 10. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
 11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 30 grudnia 2020 r.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

Szanowni Państwo,

 

Z  uwagi na pandemię koronawirusa, uprzejmie informuję, że obrady sesji odbędą się bez udziału gości. Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji pod poniższym linkiem https://www.youtube.com/watch?v=Y29nxTlB8U4

 Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji proszę przekazywać za pośrednictwem radnych lub złożyć na piśmie w Urzędzie Gminy Ułęż.