Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

2 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

XXV Sesja Rady Gminy Ułęż. Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu.

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  2020  poz. 713, ze zmianami)

zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 14:00 w Sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu.

     Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
  4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy,
  5. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
  6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 30.11.2020 r. 
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Szanowni Państwo,

Z  uwagi na pandemię korona wirusa, uprzejmie informuję, że obrady sesji odbędą się bez udziału gości. Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji pod poniższym linkiem https://www.youtube.com/results?search_query=u%C5%82%C4%99%C5%BC&sp=EgJAAQ%253D%253D Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji proszę przekazywać za pośrednictwem radnych lub złożyć na piśmie w Urzędzie Gminy Ułęż.