Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Ułęż

   Ułęż, dnia 2020-05-22

RGm.0002.03.2020

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  2019  poz. 506, ze zmianami)

zwołuję XX Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wystąpienie Wójta z okazji obchodów jubileuszu 30-lecia samorządu.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 6. zmiany uchwały Nr VI/24/11 Rady Gminy Ułęż z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia statutów sołectwa w gminie Ułęż,
 7. uchwalenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ułęż na 2020 rok”,
 8. przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów, kwater i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Ułęż,
 9. zmian w budżecie gminy,
 10. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 11. funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021.
 12. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
 13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 24 lutego 2020 r.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.