Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Radni udzielili Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 2023 r.

Radni udzielili Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 2023 r. podczas III sesji Rady Gminy Ułęż, która odbyła się 24 czerwca 2024 r. Za głosowało 15 radnych.

Analiza wniosku absolutoryjnego była ważnym punktem obrad III sesji, najpierw jednak został omówiony” Raport o stanie gminy”, prezentując radnym najważniejsze zagadnienia z tego dokumentu, udostępnionego im wcześniej, jak również publicznie, za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej.

Radni udzielili Wójtowi wotum zaufania, oddając 13 głosów „za” , 2 radnych „wstrzymało się”.

Wójt Gminy dziękując, powiedziała: – „Dziś z tego miejsca chciałabym podziękować poprzedniej Pani Wójt Barbarze Pawlak. Moje podziękowania są wyrazem szacunku za jej pracę, za jej zaangażowanie na rzecz Gminy Ułęż i jej mieszkańców. Dziękuję za pozyskanie dużej ilości środków z zewnątrz, a w następstwie wykonania dla Gminy Ułęż szeregu zadań inwestycyjnych. Jednocześnie, chcę podkreślić iż wiem, jakie są obecnie stawiane cele przed obecnym samorządem. Myślę, że dołożymy wszelkich starań, aby w tej kadencji je osiągnąć, oczywiście przy naszej wspólnej współpracy”.

W dalszej części Skarbnik Gminy Pani Zofia Wstawska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r. 

 Przedstawiająca wniosek o udzielenie Wójtowi absolutorium Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Piotr Kulikowski poinformował, że komisja poprzedniej kadencji, po rozpatrzeniu sprawozdań finansowych, sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia Gminy Ułęż, zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu, zaopiniowała pozytywnie wykonanie przez Wójta Gminy Ułęż budżetu za 2023 rok. W związku z tym wystąpiła do Rady Gminy Ułęż o udzielenie absolutorium.

Budżet 2023 r. był ostatnim, którego wykonanie miało miejsce w poprzedniej kadencji. Procedurę absolutoryjną przeprowadzał samorząd aktualnej kadencji.

Wójt Gminy Pani Izabela Kulik odebrała gratulacje od przewodniczącej rady Pani Edyty Kopacz.