Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

5 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Przekazanie instalacji solarnych na własność Użytkownikom instalacji wykonanych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Ułęż” w 2017 r.

Szanowni Użytkownicy instalacji,

Uprzejmie informujemy, że   przystępujemy do wymiany płynu solarnego – glikolu i anody tytanowej w instalacjach solarnych użytkowanych przez mieszkańców Gminy Ułęż, które zostały zamontowane w ramach projektu pn: „Odnawialne źródła energii w Gminie Ułęż” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020  (Umowa  NR RPLU.04.01.00-06-0042/16)

Prace związane z wymianą glikolu będą wykonywane przez Firmę: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice w okresie od 10 czerwca 2024 r.

Dokładne terminy w poszczególnych miejscowościach będą podawane na bieżąco.

  • wymiana glikolu i anody tytanowej jest całkowicie BEZPŁATNA.
  • odmowa udostępnienia instalacji pracownikom serwisu w celu dokonania wymiany glikolu jest jednoznaczna  z rezygnacją z darmowej wymiany

Jednocześnie informujemy, że każdy przychodzący do Państwa pracownik firmy FlexiPower Group musi posiadać imienny identyfikator z pieczątką Urzędu Gminy Ułęż. W przypadku wątpliwości, tożsamość pracownika można potwierdzić telefonując do Urzędu Gminy w Ułężu (tel.: 81 8667028).

Stosownie do treści § 6 umowy użyczenia z 2017 roku zawartej ze wszystkimi właścicielami nieruchomości objętych projektem– Gmina dokona przekazania użytkownikowi zamontowanej instalacji zestawu kolektorów słonecznych w formie przeniesienia prawa własności.

Wójt Gminy Ułęż

/-/ Izabela Kulik