Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

II Sesja Rady Gminy Ułęż.

                                                                                                                                               Ułęż, dnia 2024-05-15

RGm.0002.5.2024

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2024 r. poz. 609),

zwołuję II Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 24 maja 2024 r. (piątek) o godz. 10:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Ułężu.

     Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet Radnych Rady Gminy Ułęż.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Ułęż.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok.
 8. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 7 maja 2024 r.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia.