Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

9 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Informacja dotycząca szacowania strat spowodowanych przez przymrozki

Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy Ułęż informuje, że powiadomił Wojewodę Lubelskiego o wystąpieniu na terenie Gminy Ułęż niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – wiosennych przymrozków.

W terminie do dnia 28 maja 2024 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami w siedzibie Urzędu Gminy Ułęż w pokoju nr 5 w godz. 7:00 – 15:00.

We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha) zarówno te uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te, w których nie odnotowano strat.

🔒 Dane zawarte we wniosku muszą być zgodne z wnioskiem o przyznanie płatności złożonym do biura powiatowego ARiMR. W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje).

Do składanego wniosku rolnik dołącza:
✅ oświadczenie dot. suszy (zał. nr 4),
✅ oświadczenie dot. budynków/sprzętów do produkcji rolnej* (zał. nr 3) – *jeśli straty wystąpiły
✅ w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt należy dołączyć kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) oraz oświadczenie o wielkości produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oraz ewentualnych upadkach zwierząt,
kopię wniosku o płatności bezpośrednie (wniosek złożony na rok 2024 r. do ARIMR) w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego (jeżeli rolnik nie złożył dotychczas wniosku o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2024 r. musi to czynić niezwłocznie i dostarczyć go do złożonego wniosku o szacowaniu szkód. W przypadku nie ubiegania się o płatności bezpośrednie prosimy o pisemną informację,
✅ klauzulę RODO,
✅ pełnomocnictwo do składanego wniosku* (*jeśli wniosku nie składa Właściciel gospodarstwa).

Prosimy pamiętać o podaniu aktualnego numeru telefonu w celu sprawnego kontaktu pracowników urzędu z wnioskodawcą.

⚠️ UWAGA:
Wnioski niekompletne, nieczytelne i bez wskazanych załączników NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE lub zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Załączniki: