Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

9 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Ankieta dot. ilości zagospodarowanych bioodpadów w kompostowniku przydomowym

Szanowni Mieszkańcy,

Zapisy art.3 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469) nakładają obowiązek osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu przez gminę, w tym celu udostępniamy do wypełnienia przez mieszkańców naszej gminy ankietę, która dotyczy zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym. Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystane przez Urząd Gminy przy obliczeniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Prosimy o wypełnienie ankiet przez wszystkich właścicieli i użytkowników nieruchomości kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach. Rzetelne wypełnienie i złożenie w terminie ankiet pozwoli na uwzględnienie kompostowanych u źródła odpadów w sprawozdaniu o wytworzonych i zagospodarowanych odpadach komunalnych za 2023 r.

Nie osiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu wiąże się z naliczeniem kary finansowej dla gminy.

Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy w Ułężu pokój nr 7 lub pod numerem telefonu: 81 866 70 28, wew. 35

Druki dostępne są do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy w Ułężu oraz poniżej w formacie docx oraz pdf.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie do 29 lutego 2024 r.

Pliki do pobrania