Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

5 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Informacja w sprawie zasad ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – LUTY 2024 rok

Informacja w sprawie zasad ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – LUTY 2024 rok

Informuję, iż producenci rolni, którzy są posiadaczami lub  współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Ułęż, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do  produkcji rolnej  w terminie:

od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.

Wnioski przyjmowane będą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ułęż wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 rok.

Limit zwrotu podatku akcyzowego obowiązujący w 2024 roku wynosi:

  1. a)      Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych – 110 litrów
  2. b)      Limit ilości oleju napędowego na 1 DJP bydła – 40 litrów
  3. c)  Limit ilości oleju napędowego na 1 DJP świń –  4 litry
  4. d)  Limit ilości oleju napędowego na 1 DJP owiec, kóz, koni – 40 litrów

Stawka zwrotu wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego.

Producenci rolni, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła, świń, owiec, kóz i koni do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego winni dołączyć także dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, świń, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego w 2023 roku.

Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR na wniosek producenta rolnego i dotyczy producentów rolnych ubiegających się pierwszy raz o zwrot podatku akcyzowego w 2024 r.

Zwrot podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi po otrzymaniu dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,  zgodnie z terminem wskazanym w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023  r., poz. 1948 ), tj.: 1 – 30 kwietnia 2024 r. przelewem na  rachunek bankowy wskazany we wniosku.