Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

LX Sesja Rady Gminy Ułęż

                                                                                                                                               Ułęż, dnia 2024-01-18

RGm.0001.1.2024

                              

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  2023 poz. 40),

zwołuję LX Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 26 stycznia 2024 r. (piątek) o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Ułężu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Gminy w 2023 r.
 6. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy w 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy Ułęż na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ułęż na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Powszechnego na kadencję 2024-2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu i Gminnego Ośrodka Kultury w Ułężu w jedną samorządową instytucję kultury.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych
  w miejscowości Białki Górne stanowiących własność Gminy Ułęż.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Podlodówka stanowiącej własność Gminy Ułęż.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 17. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
 18. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 18 grudnia 2023 r.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie posiedzenia.