Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

11 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Likwidację barier w zakresie poruszania się osób niepełnosprawnych w PSP w Białkach Dolnych

W dniu 15.11.2023 r. nastąpił odbiór bardzo ważnej inwestycji, poprawiającej dostępność budynku PSP w Białkach Dolnych, zrealizowanej z dofinansowaniem w ramach obszaru B programu PFRON Wyrównywania różnic między regionami III w 2023 r. przez likwidację barier w zakresie poruszania się osób niepełnosprawnych. Każdy budynek użyteczności publicznej powinien być przyjazny dla wszystkich, również dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Szkoła w Białkach została w tym zakresie dostosowana poprzez wybudowanie podjazdu i przebudowę schodów wejściowych do budynku, wymianę drzwi, przebudowę łazienki i dostosowanie jej dla osób na wózkach inwalidzkich, usprawnienie powierzchni na korytarzu szkolnym. Koszt dokumentacji i prac to blisko 100 tys. zł, z czego 55% to dofinansowanie z PFRON. Dofinansowanie z PFRON oraz z MEiN otrzymaliśmy także na szkołę w Sobieszynie, gdzie zostanie wybudowana zewnętrzna winda-jest już ogłoszony przetarg na to zadanie, a realizacja nastąpi w przyszłym roku kalendarzowym. Cieszę się, że powoli udaje się nam tworzyć coraz bardziej przyjazną przestrzeń w gminie Ułęż. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym inwestycja w Białkach Dolnych została zrealizowana.