Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

2 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

OGŁOSZENIE Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków) na terenie Gminy Ułęż

 

Ułęż, dnia 13.11.2023r.

OGŁOSZENIE

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
(SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW) NA TERENIE GMINY UŁĘŻ

 

         Wójt Gminy Ułęż informuje, że w związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2022r. poz. 2519 z późn. zm.) ( art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 6 ust 5 aa) gminy mają obowiązek raz na 2 lata przeprowadzić kontrolę wszystkich nieruchomości nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym  od 20 listopada 2023r. w miejscowości Białki Dolne od godz. 7:00 do godz 15:00 zostaną przeprowadzone kontrole wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) i przydomowe oczyszczalnie ścieków z zakresu przestrzegania przez właścicieli obowiązków i wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ułęż, zgodnie z zamieszczonym planem kontroli.

 Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do okazania umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczenia opłat za te usługi (m.in. rachunków, faktur, dowodów zapłaty).

Kontroli podlegać będzie również zabezpieczenie szamba oraz ogólny stan techniczny (zapewnienie szczelności) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych.

 Kontrolę przeprowadzą uprawnieni pracownicy Urzędu Gminy w Ułężu.

Prosimy państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny to uczynić niezwłocznie.

 

                                                                                                                                 Wójt Gminy Ułęż
  /-/ Barbara Pawlak

PLAN KONTROLI

  L. p.                Kontrolowany Liczba planowanych kontroli                  Kontrolujący   Termin kontroli
      1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Ułęż (Białki Dolne) Białki Dolne-120      Razem  około 120     Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Ułęż        IV kwartał 2023 r.

PLAN KONTROLI

  L. p.                Kontrolowany Liczba planowanych kontroli                  Kontrolujący   Termin kontroli
      1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Ułęż (Sarny , Korzeniów , Białki Dolne, Białki Górne, Żabianka) Sarny-84 Korzeniów-160 Białki Dolne -120 Białki Górne-60 Żabianka-50   Razem  około 474     Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Ułęż       III i IV kwartał 2023 r.
        2. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Ułęż  (Ułęż Drążgów Sobieszyn)     Ułęż -230                   Drżągów-120 Sobieszyn-250   Razem  około 600           Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Ułęż         I kwartał 2024 r.
      3. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Ułęż (Zosin, Podlodówka, Lendo Ruskie)   Zosin- 80 Podlodówka-50 Lendo Ruskie-50   Razem około 180     Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Ułęż       II kwartał 2024r.