Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

7 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Zgłaszanie projektów dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ułęż na lata 2023-2030.

Zgłaszanie projektów dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ułęż
na lata 2023-2030.

Jeśli mają Państwo ciekawy pomysł, chcą zmienić lub uatrakcyjnić przestrzeń w której mieszkacie, ale brak wystarczających środków finansowych uniemożliwia ich realizację, zapraszamy do zgłoszenia propozycji projektu rewitalizacyjnego do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ułęż na lata 2023-2030. Dzięki temu będą mieć Państwo szansę ubiegania się o dofinansowanie swojego pomysłu ze środków unijnych lub zdobycia dodatkowych punktów podczas oceny wniosków dokonywanej przez instytucje ogłaszającą konkurs.

Nabór prowadzony jest w terminie od 6 listopada 2023 r. do 24 listopada 2023 r.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych (ankiet, spotkań), wyznaczony został obszar rewitalizacji znajdujący się na terenie sołectw Sobieszyn, Ułęż i Żabianka, na którym zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w gminie.

Prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ułęż na lata 2023-2030.

Prosimy o zaznajomieni się z załączoną do ogłoszenia Informacją o zakresie tematycznym projektów rewitalizacyjnych.

Pamiętaj, każdy zgłaszany projekty musi być zlokalizowany na wyznaczonych w mieście obszarach do rewitalizacji (mapy obszarów poniżej).

Sposób zgłoszenia projektów:

  • w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej lub dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Ułęż, Ułęż 168, 08-504 Ułęż;
  • w formie elektronicznej, korzystając z poniższego linka:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/ulez_fiszka_gpr

Formularz w wersji papierowej można złożyć:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Ułęż, Ułęż 168, 08-504 Ułęż (pokój nr 3);
  • przesłać listem na adres: Urzędu Gminy Ułęż, Ułęż 168, 08-504 Ułęż

Informacje dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ułęż na lata 2023-2030:

Urząd Gminy Ułęż

Tel 81 8667028 w. 37

e-mail: sekretarz@gminaulez.eu

osoba odpowiedzialna – Pani Agnieszka Kawka

W załączeniu:

– Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia do Gminnego Programu Rewitalizacji (do wydruku);

– Mapy wyznaczonych podobszarów rewitalizacji;

– Informacja o zakresie tematycznym projektów rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 2021-2027