Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

6 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Przypomnienie o dokonaniu opłaty III raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – do 30 września 2023 r.

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ułęż, że w dniu 30 września 2023 r. upływa termin do dokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy:

54 8724 0005 2011 1100 3911 0001

W przypadku niedokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do dnia 30 września 2023 r. przedsiębiorca chcąc zachować uprawnienia do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych winien dokonać wpłaty III raty powiększonej o 30% opłaty rocznej w terminie do 30 października 2023 r.

Zezwolenie wygasa  w przypadku  niedopełnienia w terminach obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111  ust. 2 i 5. (art. 18. ust. 12 pkt. 5 lit b ustawy). Terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwolenia są terminami zawitymi, czyli bezwzględnie obowiązującymi i niemożliwymi do przywrócenia (określonymi ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tzn. do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września) – dlatego niedokonanie opłaty w wyznaczonym czasie  (bądź niedokonanie odpowiednio powiększonej opłaty w dodatkowym 30-dniowym terminie) skutkować będzie wydaniem decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.