Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

2 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Zgodnie z art. 182 § 1 Kodeksu wyborczego, obwodowe komisje wyborcze powołuje spośród wyborców, najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów, komisarz wyborczy.

Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przysługuje pełnomocnikom wyborczym komitetów wyborczych biorących udział w wyborach lub upoważnionym przez nich osobom.

Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą, którym przysługuje prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w tym dane pełnomocników wyborczych tych komitetów znaleźć można w serwisie Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: www.wybory.gov.pl