Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

LII Sesję Rady Gminy Ułęż

                                                                                                                                             Ułęż, dnia 2023-04-20

RGm.0001.4.2023

                        Działając na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  2023 poz. 40, ze zmianami)

zwołuję LII Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Ułężu.

      

     Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku.
 6. Informacja Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z Komisji Objazdowej z dnia 26 kwietnia 2023 roku.
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ułęż.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Podlodówka stanowiących własność Gminy Ułęż.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ryckiego w 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Rykach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.
 12. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
 13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 29 marca 2023 r.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie posiedzenia.