Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Urządzenie targowiska w miejscowości Ułęż

Gmina Ułęż zrealizowała inwestycję  pn. Urządzenie targowiska w miejscowości Ułęż „Mój Rynek” w Ułężu. Inwestycja została wykonana za kwotę 1 778 271, 24zł.

Wartość inwestycji łącznie z kosztami dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego wynoszą 1 834 627,59.

Operacja obejmuje swym zakresem:

 1. budowę zaplecza wraz z wiata,
 2. budowę wiat targowych,
 3. ustawienie małej architektury: ławki z oparciem i bez, kosze na śmieci, stojaki rowerowe,
 4. rekultywację terenu nieużytku,
 5. utwardzenia z kostki betonowej i płyt chodnikowych,
 6. wyprofilowanie skarp otaczających teren oraz budowę murów oporowych,
 7. zasadzenie zieleni ozdobnej niskiej i średniej,
 8. budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki,
 9. budowę zbiornika bezodpływowego na wody deszczowe,
 10. budowę przyłącza wodociągowego,
 11. instalacje sanitarne wewnętrzne,
 12. instalacje elektryczne wewnętrzne,
 13. budowę zalicznikowej linii Enn,
 14. ustawienie oświetlenia parkowego na terenie,
 15. budowę zjazdu z drogi gminnej,
 16. budowę miejsc postojowych wzdłuż drogi gminnej.

Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Ułęż otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.