Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Opublikowano wzór oświadczenia dla odbiorców wrażliwych uprawnionych do korzystania z preferencyjnych cen energii elektrycznej.

Minister Klimatu i Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Dotyczy ono podmiotów, które zgodnie z ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców mogą skorzystać z preferencyjnych cen energii elektrycznej.

Dalsze informacje oraz rozporządzenie dostępne pod adresem: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/opublikowano-wzor-oswiadczenia-dla-odbiorcow-energii-objetych-cenami

Zamrożenie cen prądu. Kto musi złożyć

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski i ubiegać się o korzystanie z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh. Podobnie szkoły, przytułki czy szpitale. Jeśli zrobią to do końca listopada, od grudnia zapłacą mniej. Cena dla wszystkich gospodarstw domowych to nie więcej niż 693 zł za MWh – tu nie trzeba składać żadnych wniosków. Oświadczenie będzie jednak potrzebne, jeśli staramy się o zwiększenie limitów zużycia energii.

Tańszy prąd w 2023 roku gwarantuje ustawa o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Dokument został przyjęty 27 października 2022 r. Obejmie firmy, podmioty użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i gospodarstwa domowe. 

Mali i średni składają wnioski

Wnioski o zamrożenie cen prądu mogą składać mali i średni przedsiębiorcy, w tym firmy jednoosobowe. Również samorząd terytorialny a także publiczne i niepubliczne “podmioty wrażliwe”, czyli szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej, noclegownie, kościoły, przychodnie zdrowia, placówki prowadzące działalność kulturalną i spółki komunalne. W tym przypadku oświadczenia muszą złożyć dyrektorzy lub władze danych ośrodków.

Czas na ich składanie mija 30 listopada, bo od 1 grudnia do końca 2023 roku obejmą zainteresowanych nowe, maksymalne stawki – nie więcej niż 0,795 groszy netto za kWh. Jeśli wniosek nie wpłynie w terminie, będzie można złożyć go później, ale nowe stawki za energię będą obowiązywać dopiero od początku kolejnego miesiąca. Nawet, jeśli zwłoka wyniesie jeden dzień.  

Wniosek z tabelą

Oświadczenie należy złożyć do swojego sprzedawcy energii. Dokumenty można składać w formie papierowej lub elektronicznej. Wtedy jednak przesłany pocztą elektroniczną plik musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Wniosek podzielony jest na 3 części. W pierwszą trzeba wpisać dane identyfikacyjne uprawnionego – adres firmy, NIP lub PESEL, telefon lub mail. W drugiej części podać dane odbiorcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji, a w trzeciej – dane drugiej osoby uprawnionej do reprezentowania firmy bądź placówki użyteczności publicznej. Dalej we wniosku jest tabela, w którą trzeba m.in. wpisać numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE) i wskazać kategorię uprawnionego. Są one podane na końcu dokumentu. Należy też podać datę zawarcia umowy i wielkość zużycia prądu. W dokumencie nie podano za jaki okres. 

Osoby niepełnosprawne i rolnicy też składają wnioski

Dla rodzin rząd wyznaczył maksymalną cenę 693 zł za MWh. Zapłacą ją ci, których roczne zużycie przekroczy 2000 kWh. Ubiegający się o podwyższenie limitu muszą składać oświadczenie. Jedną z grup, która może wnioskować o wyższy limit są osoby z niepełnosprawnościami. Zdecydowano, że osobom mającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje roczne zużycie prądu wynoszące 2600 kWh. O podobny limit mogą ubiegać się mieszkający z osobą posiadającą takie orzeczenie. 

Zaś o 3000 kWh rocznie mogą ubiegać się posiadacze Karty Dużej Rodziny. Osoby te mają obowiązek nie tylko wypełnienia oświadczenia ale też kopii tej karty. Jeśli została ona wydana w formie elektronicznej, muszą dołączyć wydrukowane zdjęcie ekranu. Dostawcy prądu zastrzegają, że zgodnie z ustawą mogą żądać karty do wglądu.

O podobny, roczny limit – 3000 kWh rocznie – mogą ubiegać się również rolnicy. Oni, oprócz oświadczenia, muszą złożyć kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego. 

Wniosek prosty do wypełnienia

W oświadczeniu należy podać dane osobowe, PESEL, numer telefonu i maila. Niżej wpisać dokładny adres a pod nim Numer Punktu Poboru Energii (PPE). Następnie wypełniający wybiera jedną z opcji. Jeśli jest rolnikiem, podaje numer decyzji o przyznaniu podatku rolnego a także nazwę organu, który ją wydał. 

Posiadacze Karty Dużej Rodziny wpisują jej numer. Ci zaś, dla których podstawą do zwiększenia limitu tańszej energii jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niesprawności, nie muszą dołączać tych dokumentów  – dostawca energii ma prawo prosić, by przedstawiono je do wglądu. W oświadczenie wpisują tylko swoje dane i wybierają jedną z dwóch opcji – albo zaznaczają, że 18 października, w dniu wejścia w życie ustawy, spełniali stawiane wymogi. A jeśli nabycie praw inwalidzkich nastąpiło po tej dacie, trzeba podać dzień i miesiąc ich otrzymania. 

Gospodarstwa domowe – limit z automatu

Z obowiązku składania wniosków zwolnione są gospodarstwa domowe, które będą korzystały w przyszłym roku z limitu 2000 kWh. Także maksymalna stawka wynosząca 693 zł/MWh (po przekroczeniu limitów) jest im automatycznie przydzielana.  

Ewa Wysocka

Czytaj więcej kliknij tutaj