Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

8 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

XLVI Sesja Rady Gminy Ułęż.

                                                                                                                                               Ułęż, dnia 2022-11-10

RGm.0001.11.2022

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  2022  poz. 559, ze zmianami)

zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 10:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Ułężu.

     Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Ułęż w roku szkolnym 2021/2022.
 6. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2023r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Pradoliny Wieprza na lata 2022-2027.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/83/19 Rady Gminy Ułęż z dnia 2 grudnia 2019 r w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w miejscowości Ułęż.
 11. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
 12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 30 września 2022 r.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie posiedzenia.
Audiodeskrypcja