Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Gminny Ośrodek Kultury w Ułężu

P.O. Dyrektora: Grzegorz Bajorek

Gminny Ośrodek Kultury w Ułężu

Ułęż 173
08-504 Ułęż

NIP: 5060124323
REGON: 525008877

tel. 81 8667038
e-mail: dyrekcjagoku@gmail.com

Uchwałą Rady Gminy Ułęż Nr XLVIII/274/23 z dnia 30 stycznia 2023 r. utworzono samorządową instytucję kultury pod nazwą: Gminny Ośrodek Kultury w Ułężu, która rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 kwietnia 2023r.

Celem działania GOK-u w Ułężu jest prowadzenie wielokierunkowej działalności społeczno- kulturalnej, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej dla lokalnej społeczności.

Do zakresu działań należy:

 • organizowanie spektakli, koncertów, spotkań, wystaw, przeglądów, konkursów
  oraz imprez artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i plenerowych,
 • prowadzenie klubów, sekcji zainteresowań, zespołów, ognisk pracy artystycznej,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz
  zainteresowań sztuką i wiedzą,
 • prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów i form doskonalenia oraz działalności
  instruktażowo-metodycznej w zakresie różnych dziedzin kultury i sztuki,
 • organizowanie spotkań artystycznych,
 • współpracę transgraniczną w zakresie turystyki, kultury, sztuki i sportu oraz
  współpracę z gminami partnerskimi,
 • koordynację działalności w zakresie organizacji imprez kulturalnych na terenie
  gminy Ułęż,
 • organizowanie imprez okolicznościowych, wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja i promocja regionalnych grup twórczych, artystów i zespołów
  muzycznych,
 • organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie rekreacji, wypoczynku,
  sportu i turystyki,
 • popularyzowanie rekreacji ruchowej i turystyki,