Zmiana numerów kont do opłat w Urzędzie Gminy w Ułężu

Urząd Gminy Ułęż, informuje, że z dniem 1 stycznia 2020 roku ulegają  zmianie rachunki bankowe:

podatki; rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych   20 8724 0005 2011 1100 3911 0031

woda, ścieki, czynsze, dzierżawa 96 8724 0005 2011 1100 4312 0001

gospodarka odpadami 05 8724 0005 2011 1100 3911 0010

pozostałe  płatności 54 8724 0005 2011 1100 3911 0001

Close Menu
Skip to content