Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Gość

Warsztaty edukacyjno-animacyjnych „Lekcja historii – lekcja Niepodległości”

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ogłasza nabór uczestników do udziału warsztatach edukacyjno-animacyjnych  „Lekcja historii – lekcja Niepodległości”  –   realizowanych w ramach projektu pt. „Polska – moja Ojczyzna”.

W projekcie mogą wziąć udział dzieci i młodzież zamieszkała lub ucząca się  na obszarze objętym LSR, tj. obszar powiatu ryckiego.

Zgłoszenia należy złożyć w siedzibach Partnerów projektu:

  1. Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stężycy
  2. Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowej Rokitni
  3. Zespole Placówek Oświatowych w Leopoldowie
  4. Szkole Podstawowej w Starej Dąbi
  5. Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie
  6. Gminnym Ośrodku Kultury w Stężycy
  7. Miejskim Domu Kultury w Dęblinie
  8.  Zespole Szkół w Nowodworze
  9. Gminnej Bibliotece Publicznej w Ułężu.

Celem projektu jest szerokie włączenie mieszkańców powiatu ryckiego w świętowanie Odzyskania Niepodległości.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Regulamin warsztatów oraz kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl lub w siedzibie Organizatora mieszczącej się  w Rykach przy ul. Żytniej 8 oraz ze stron internetowych  i siedzibach Partnerów projektu.  Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie LGD lub Partnerów projektu.

Close Menu
Skip to content